Krekolas Trafikskola AB – Integritetspolicy
Integritetspolicyn beskriver hur Krekolas Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Krekolas Trafikskola AB ansvarar tillsammans med Teoricentralen Sverige AB dina personuppgifter

Krekolas Trafikskola AB, org. nr. 556720-6890, samt Teoricentralen Sverige AB, org. nr. 559068-0848 är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Teoricentralen är vår tekniska leverantör och tillhandahåller data åt oss. Krekolas Trafikskola har utsett ett dataskyddsombud.

Så skyddar vi dina uppgifter

Krekolas Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Krekolas Trafikskola AB dina uppgifter

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, mail-konverserar med trafikskolan eller handlar via vår e-handeln innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp-historik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Krekolas Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Vi administrerar och genomför en inskrivning på trafikskolan
Vi hanterar och administrerar bokningar i såväl trafikskolans bokningssystem, Trafikverkets bokningssystem och rapporterar utbildningar såsom Riskutbildning 1 och 2 till Transportstyrelsen.
Vid fakturering.
Vid kontakt med dig som elev.
Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Detta består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.
Vi tillhandahåller WiFi-service i vår lokal.
För att ge dig relevant information med till exempel bokningar

Vi skickar mail och sms-aviseringar med bland annat bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.
Sociala Medier
 
Vi arbetar mycket med sociala medier där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi hanterar detta via en särskild blankett eller annat medgivande så som godkännande av villkor via Teoricentralen. Vill man inte finnas med i text eller bild på våra sociala medier, vår projektor på trafikskolan eller hemsidan respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande.

Dessa har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av KrekolasTrafikskola AB. Dessa lämnas endast ut till Riskutbildningsplatsen, Trafikverket Förarprovsystem och Transportstyrelsen, för att kunna boka Förarprov och rapportera att kund är godkänd på de obligatoriska utbildningar som krävs, såsom Riskutbildning, AM-utbildning och Introduktionsutbildning.

Vid fakturering till dig som elev använder vi ett företag som heter Billecta.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Krekolas Trafikskola AB.

Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Krekolas Trafikskola AB sparar dina personuppgifter tills fullgjort din utbildning hos oss, eller av annan anledning avslutat din relation med trafikskolan. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Krekolas Trafikskola AB, Järntorget 6, 632 27 Eskilstuna.
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Krekolas Trafikskola AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Cookies

Krekolas Trafikskola AB använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

För dig som vill veta mer

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 
Välkommen att besöka oss eller ringa 016 – 13 95 00.

Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.